Fagdag for samfunnsutviklinga på Syse Gard

Næringsavdelinga ved Hordaland Fylkeskommune og Distriktsenteret var på besøk i Ulvik idag for å ha ein dialog med faggruppa om framdrift, innhald og ikkje minst innbyggermobiliseringa i samfunnsutvikling satsinga. Møtet blei haldt på vakre Syse Gard med Gro sine nydlige lapper med plommesyltetøy, ordentleg god suppe til lunsj og gode vertskap.

   

Utviklingskapasitet i småkommunene er ein rapport gitt ut av Distriktssenteret og en kartlegging av hvilke utfordringer som finnes og korleis man skal løyse de med å auke utviklingskaasitet på fire områder: -utviklingsledelse, utvilingskompetanse, utviklingsøkonomi, utviklingskultur og tid. Å styrke en av disse områdene er å styrke utviklingskapasiteten, og avhengig av tid, tillit og team arbeid.  

Flotte møtelokaler til Syse Gard

Samarbeid er viktig for å lykes her, og faggruppa, som består av jordbruk, skogbruk, kultur, næring og utvikling, må spela ein viktig rolle i tilrettleggingen og utviklinga i Ulvik. Dette må sjåast i sammanheng med eit overordna CIttaSlow satsing for heradet. Kultur for samfunnsutvikling er ein metode for å involvera innbyggjarane, næringsdrivande, offentleg, frivillige og private interessentar i stad- og samfunnsutvikling. Det handlar om ei brei og inkluderande kartlegging og synleggjering av Ulvik sin eigenart og ressursar.

Den store Innbyggjarundersøkninga del 1

f440f-img_4784
Orientering om undersøkinga for lag og organisasjonar.

Alle lag og organisasjonar var inviterte av faggruppa for å gje innspel og tilbakemeldingar til gruppa om innhald i den store innbyggjarundersøkinga som skal kome. Det var godt oppmøte og bra dialog.

Vidare skal fagruppa senda framlegg til undersøkinga til alle som registrerte seg og ber om innspel til innhald og fokus.