Den store Innbyggjarundersøkninga del 1

f440f-img_4784
Orientering om undersøkinga for lag og organisasjonar.

Alle lag og organisasjonar var inviterte av faggruppa for å gje innspel og tilbakemeldingar til gruppa om innhald i den store innbyggjarundersøkinga som skal kome. Det var godt oppmøte og bra dialog.

Vidare skal fagruppa senda framlegg til undersøkinga til alle som registrerte seg og ber om innspel til innhald og fokus.