Fagdag for samfunnsutviklinga på Syse Gard

Næringsavdelinga ved Hordaland Fylkeskommune og Distriktsenteret var på besøk i Ulvik idag for å ha ein dialog med faggruppa om framdrift, innhald og ikkje minst innbyggermobiliseringa i samfunnsutvikling satsinga. Møtet blei haldt på vakre Syse Gard med Gro sine nydlige lapper med plommesyltetøy, ordentleg god suppe til lunsj og gode vertskap.

   

Utviklingskapasitet i småkommunene er ein rapport gitt ut av Distriktssenteret og en kartlegging av hvilke utfordringer som finnes og korleis man skal løyse de med å auke utviklingskaasitet på fire områder: -utviklingsledelse, utvilingskompetanse, utviklingsøkonomi, utviklingskultur og tid. Å styrke en av disse områdene er å styrke utviklingskapasiteten, og avhengig av tid, tillit og team arbeid.  

Flotte møtelokaler til Syse Gard

Samarbeid er viktig for å lykes her, og faggruppa, som består av jordbruk, skogbruk, kultur, næring og utvikling, må spela ein viktig rolle i tilrettleggingen og utviklinga i Ulvik. Dette må sjåast i sammanheng med eit overordna CIttaSlow satsing for heradet. Kultur for samfunnsutvikling er ein metode for å involvera innbyggjarane, næringsdrivande, offentleg, frivillige og private interessentar i stad- og samfunnsutvikling. Det handlar om ei brei og inkluderande kartlegging og synleggjering av Ulvik sin eigenart og ressursar.