Årsmøte Ulvik Næringslag

Ulvik næringslag har hatt årsmøte! Den ble holdt på Strand Hotel, som nå drives av B-Nature, som også er den nye driveren av Brakanes Hotell og Ulvik Hotell. Dei presenterte den nye driftsstrategien sin som innledning til møte og sto for god oppvartning. Bra oppmøte med 16 røyste føre lokale bedrifter og heradet var representert. 2014 var eit bra år for næringa i Ulvik, ikkje minst at dei fikk ein dyktig daglig leiar på plass og har hatt mange prosjekter, bl.a merking av turstier og utvikling av gamle Handelslaget.

Den store Innbyggjarundersøkninga del 1

f440f-img_4784
Orientering om undersøkinga for lag og organisasjonar.

Alle lag og organisasjonar var inviterte av faggruppa for å gje innspel og tilbakemeldingar til gruppa om innhald i den store innbyggjarundersøkinga som skal kome. Det var godt oppmøte og bra dialog.

Vidare skal fagruppa senda framlegg til undersøkinga til alle som registrerte seg og ber om innspel til innhald og fokus.

Hardangerkonferansen

Hardangerkonferansen vart arrangert i Ulvik i år. Temaet var næringsutvikling og kva for utfordringar regionen vil møta. Ulvik herad presenterte sine tankar torsdag om kva god samfunnsutvikling er ved bygde- og næringsutviklar Natalia Golis.

Korleis skal vi få levande lokalsamfunn?