Cittaslow Nordic Network

Cittaslow Nordic Nettverk hadde arbeidsmøte 3.mars i Cittaslow Levanger.  Dei ni medlemmene i det nordiske Cittaslow nettverket er kommunane Svendborg og Mariagerfjord frå Danmark, Djuppavogur frå Island, Kristinestad frå Finland, Falkjøping frå Sverige og Eidskog, Levanger, Sokndal og Ulvik frå Noreg- som er leiar for nettverket og sekretariat fram til årsmøte i mai.

I samband med møte fekk vi oppleve og delta på den årlege Marsimartnan som er ei årleg bymarknad og fest utan like i Levanger. Nettverket var spesielt invitert av Cittaslowrådet ved ordførar Robert Svarva og leiar av rådet Atle Busch. Nettverket fekk smake på det gode liv i Levanger.

Cittaslow Levanger er kjent som trehusbyen. Dei har særs god kompetanse og erfaring i resturering av bygg og gamle handverkstradisjoner. Levanger og dei omkringliggjande kommunene ligg i Innherred- som er sagt å være Norges største matfat. Lokal produksjon og foredling står høgt i regionen. Det klarte dei å bevise!

Det Nordiske Rådet, Cittaslowrådet i Levanger og formannskapet besøkte bl.a. den økologiske garden til familien Støre på Støre Gard. Her har dei spesialisert seg i økologisk drift, mjølkeproduksjon og aktivt dyrking av nye korn og belgfruktsorter. Dei har ei helhetleg tilnærming og omtanke for folk og fe, mat og miljø.

I tillegg til besøk hjå Håkon Fiskvik på Munkeby Herberge som tilbyr overnatting og særdeles god mat til gjennomreisande pilgrimer på veg til Nidaros. Munkebyosten produseres rett ved siden av og er et produkt av møtet mellom norsk mjølk og tradisjonell kunnskap hos cisterciensermunkene i Munkeby Mariakloster.

Fokus på psykisk helse i Ulvik

 

Det private helseføretaket Incita AS drivar med recoverybasert psykiatrisk behandling i Hurdal. Dei var i Ulvik i mars og vitja bygda. Dei hadde ein rundvisning med ordførar og bygde- og næringsutviklar rundt i bygda for å finne måter Ulvik kunne være ein stad for ein ny senter. Formannskapet og helse- og omsorgs ansvarlige i heradet fekk presentasjn og dialog med verksemda oppe på Kvemmadokkje på kvelden.

psykiatrisk ulvik
Frå Avisa Hordaland 9.3.17

Bygdekvinnelaget i Ulvik 85 år

Ulvik bygdekvinnelag feira 85-års jubileum 20.februar 2017. Den blei feira ein dag på overtid den 21. februar i Elvatun. Nesten 30 damer møtte opp for å feira laget. Bygde- og næringsutviklar frå heradet innleia med å fortelle om Cittaslow satsinga til Ulvik og korleis desse verdiane skal brukes aktivt som verktøy for berekraftig lokal samfunnsutvikliing. Tidligare leiar Margunn Hauso fulgte opp med å gjenfortelle historien til laget frå oppstart i 1932 av Anetta Hjeltnes. Den orginale målsettinga til Ulvik Bondekvinnelag lyder lød slikt:

«Fyrst og fremst skulde ein arbeida for og fremja kristendomen i heim og skule, og elles skulde ein arbeida for betre barneuppseding og betre matlaging, t.d. soleis at ein skulde bruka mest moglegt av slikt som ein kunde avla på garden. Og ein skulde freista og gjera seg meir og meir sjølvhjelpen både med klær og kost»

Anno 2017 driver laget med eit mangfald av aktivitetar og arrangemant. Både for barn, unge og voksne. Laget har eit bredt spekter av kompetanse og erfaringar.  Gratulerer!

Bu og jobbe i vakre Ulvik?

Har du vurdert å flytte heim til Hardanger eller snuser du på å flytte ut i distriktet?

Ulvik herad har no fleire ledige stillingar:

  • rådmann
  • Kommunalsjef / einingsleiar helse- og omsorg
  • Einingsleiar, barnehage
  • Assisterande rektor
  • Fastlege
  • Rådgjevar – landbruk
  • Lærarstillingar

Ulvik er ein kommune i vakre Hardanger, berre 40 minutt frå Voss og 2 timar frå Bergen. Ulvik er høgfjellet med Finse og “bylivet” på 1222m over havet. Det er fjorden med yrande båtliv, grøne bakkar og gjestar som kjem langvegs frå.. Det er også Olav H. Haugesenteret me har for dokumentasjon av diktinga hans. Me har eigen poesifestival annakvart år, og elles både sommarfestival, bluesweekend og Finsejazz. Lokalt har me eiga Frukt- og Siderrute, og mange unge som no etablerer seg i det tradisjonelle landbruket og vidareforedling.

Ulvik er mangfaldet. Me har innbyggjarar frå mange land, mellom dei 1130 innbyggjarane våre er det omlag 20 nasjonalitetar. Sidan 2014 har me fått 28 nye innbyggjarar frå Syria. I 2015 vart Ulvik eigen Cittaslow kommune, og i 2016 vart me vennskapsby med Greve-in-Chianti. Snigelen er symbolet for Cittaslow bevegelsen, og lokal forankring og bærekraftig utvikling er viktige verdiar innafor Cittaslow. Her har vi sterk fokus på innbyggjarmedverknad og aktive lag og organisasjonar. Ulvik herad er største arbeidsplassen i kommunen med omlag 180 tilsette.
Meir informasjon om Ulvik og fullstendige lysingar for kvar stilling
finn du på heimesida vår www.ulvik.kommune.no – stillingar.
Ta gjerne kontakt med referansepersonane om du ynskjer meir informasjon.

For informasjon om å bu og flytte til Ulvik og Hardanger, ta gjerne kontakt med ordførar Hans Petter Thorbjørnsen, bygde- og næringsutviklar Natalia eller sjå på Flytt til Hardanger sine heimesider!

Velkomne til Ulvik!

Hardingtinget og visjonar for framtida

«Saman er me sterkast i Hardanger. «Dette var ein enige om etter at alle formannskapa i Hardanger var samla på Hardingtinget i Odda.

Hardingtinget hadde møte 17.februar på Meieriet i Odda. Fokus for dagen var samarbeidsprosjektar, framtidsvy og felles visjonar. Vår felles identitet og våre felles mål er viktig å bruka til å styrkja regionen vår. Alle ønskjer eit sterkare og betre Hardanger. I lag må me finna felles satsingar alle ønskjer å prioritera. Felles prioriteringar som turisme, lokalmat, folketalsvekst var nemnt i dei fleste gruppene.

Team Hardanger, som er alle nærings- og samfunnsutviklarane i Hardanger kommunane, sto som ansvarleg for dagen. Sjå link for presentasjonar.

Meieriet Kulturhus er i det ombygde Meieriet i Odda og eit eit særdeles godt døme på omstilling, nyskaping og satsingar på nytt liv i gamle bygg i regionen.

 

bilde-fra-hardingtinget